Epstein-Barr virus (EBV) antistoff (A) v. 1.8, 27.09.2021

Indikasjon

Mononukleose/kyssesyke, feber med glandelsvulst/ halsplager, feber uten kjent fokus, infeksjon hos pasienter med immunsvikt, evt. immunstatusundersøking før transplantasjon.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av VCA-IgG, VCA-IgM, EBNA-IgG

Utføres

Mandag - fredag

Svartid: 0-3 dager

Svar/svarvurdering

Ikke påvist

Påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Angi om pasienten har symptomer og evt. 1.sykdomsdag for disse.

Heterofile antistoffer (mononukleose hurtigtest) utføres der VCA- og EBNA- analyser ikke gir klart svar. Vurder om CMV-diagnostikk er aktuelt.Cytomegalovirus (CMV) antistoff (A)

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert