MMA, Metylmalonsyre i serum (155) v. 1.10

Prøvemateriale

Serum.

 

Gelglass.

 

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

 

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

 

Unngå langvarig stase.

 

Tas i eget glass.

 

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

 

Oppbevares ved 2-8 °C.

 

Holdbarhet

Avpipettert serum og serum over gel er holdbart i 1 uke ved 2-8 °C.

 

Merking av prøver

Sett MMA etikett med barkode på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning av B12 mangel og kontroll av B12 behandling.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Fra februar 2023 nye felles aldersavhengige referanseintervaller for kvinner og menn:

 

Figuren viser referanseområdet for kvinner og menn i nmol/L. For å få benevningen µmol/L må det deles på 1000.

 

Etter Norbida, og ved gjennomgang av fordelingen av første prøve fra 133 000 ulike pasienter analysert siden 2007.

 

Analytisk variasjon (CV)

4 %

 

Biologisk variasjon

15 %

 

Svarvurdering

Ved B12-mangel øker både metylmalonsyre og homocystein.

 

Ved folatmangel eller vitamin B6-mangel forventer man økt homocystein og normal metylmalonsyre.

 

MMA verdien er forhøyet hos spedbarn som ammes, men høye verdier assosieres med B12-mangel også i denne gruppen.

 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Grunnlag for referanseområde:

Egne målinger av 127 friske kvinner og 129 friske menn (NORIP-NORBIDA).

 

Kommentar

NPUkode: NPU02780

Refusjonskode: MB8

 

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for medisinsk biokjemi.

 

Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Analysekode: 155

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519509/51519514

 

Seksjon for kromatografi

 

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert