Bly

Bly v. 1.6, 27.04.2022

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Spesialrør med mørkeblå kork, tilsatt EDTA. Glasset har lys lilla strek langs venstre side av etiketten.

Prøvetaking

Rør til spormetaller tas først dersom flere rør skal tas.

Fyll røret til angitt volum, og bland grundig (vend 10 ganger) straks etter prøvetaking.

Merk glassene på en slik måte at den lys lilla stripen viser.

Analysevolum

6 ml

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifugeres!

Forsendelse

Send hele glasset uåpnet.

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap.

Indikasjon

Mistanke om unormal eksponering eller forgiftning.

Kommentar

Høye verdier tyder på blyforgiftning. b-Bly >1,0 µmol/L (barn og gravide) eller > 1,5 µmol/L (voksne) bør føre til tiltak for å redusere eksponering. Bly nivå i blod reflekterer aktuell (nylig) bly eksposisjon og sier ikke nødvendigvis noe om tidligere eksposisjon.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Forurensing av prøven fra omgivelsene eller prøvetakingsutstyret gir falskt forhøyde verdier.

Analysested

 

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier