Molekylærbiologisk parasittdiagnostikk v. 1.0, 30.07.2021

Indikasjon

Se lenker for indikasjon:

         Malaria-DNA

         Leishmania-DNA

         Schistosoma-DNA

         Acanthamoeba-DNA

Prøvemateriale

Se lenker under indikasjon for aktuelle typer prøvematerialer, informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

Forsendelse

Prøver som sendes via Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS), må ankomme avdelingen hverdager
(mandag-torsdag) innen 14:00 dersom prøven skal videresendes samme dag.
Prøver som ankommer etter 14:00, sendes neste hverdag.

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Kommentar

Oslo universitetssykehus har nasjonal referansefunksjon for molekylærbiologis parasittdiagnostikk Referansefunksjonen kan kontaktes for råd om utredning, analysevalg og tolkning av svar.

For mer informasjon
Se:
https://www.parasittdiagnostikk.no/

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser