Kryoglobulin

Kryoglobulin v. 2.1, 16.03.2022

Prøvemateriale

 

Beholder

Serum og plasma skilt ved 37 °C.

 

EDTA-glass uten gel, forvarmet til 37 °C.

Serum-glass uten gel, forvarmet til 37 °C.

Analysevolum

5 mL serum

5 mL EDTA-plasma

Prøvetaking

Det er viktig at prøven holder 37 °C frem til serum/plasma skilles slik at antistoff ikke felles ut før analysering. For å sikre dette, skal alle prøver tas ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

 

Prøver sendt fra primærhelsetjenesten vil ikke bli analysert.

 

Prøvetaking utføres dagtid alle virkedager av Avd. for medisinsk biokjemi, SUS.

 

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

 

Prøve tas på forvarmet glass og fraktes varmt (37 °C) i Minitube til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS som behandler prøven før videresending til Haukeland universitetssjukehus.

Minitube Minitube

Prøvebehandling

Prøvebehandling på Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, SUS:

-      Prøven plasseres umiddelbart i varmeskap (37 °C) og skal stå der i 1 time.

-      Prøven sentrifugeres i varmesentrifuge (37 °C) ved 1800-2200 G i 10-15 minutter.

-      Serum/plasma avpipetteres straks etter sentrifugering.

-      Avpipettert serum/plasma oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse. 

-      Kopi av rekvisisjon oppbevares i perm hos seksjon analyse – immunologen.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Serum/plasma skilt ved 37 ºC

Forsendelse

Avpipettert serum/plasma sendes sammen med originalglass til:

 

Haukeland universitetssjukehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Metode

Presipitasjon.

Indikasjon

Mistanke om gammopatier og noen andre former for autoimmune sykdommer.

Utføres

Utføres av Avd. for immunologi transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus. For mer informasjon, se Analyseoversikten.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon Laboratorieklinikken, Helse Bergen HF.