Protein C (147)

Protein C (147) v. 1.9, 20.04.2021

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

1,0 ml plasma. Fyll opp glasset helt ved prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven må tas før marevanbehandling settes i gang.

Prøvebehandling

Hele glasset sendes.

Forsendelse

Dersom plasma sendes frosset, vennligst send 2 glass.

Holdbarhet

Prøven holdbar i 48 timer ved romtemperatur.

Plasma kan fryses for lenger holdbarhet.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs, merk med CITRAT-PLASMA

Metode

Kromogen analyse.

Indikasjon

Utredning av familiær trombofili.

Utføres

En gang i uken.

Referanseområde

82-140%

Bestemt ut fra 120 blodgivere i 2012.

Analytisk variasjon (CV)

6 %

Svarvurdering

Verdier lavere enn referanseområde ved protein C-mangel.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder: Graviditet, p-piller og innflammasjoner.

Marevan reduserer protein C-konsentrasjonen i plasma.

 

NPU-kode: NPU18200

Refusjonstakst: MB 9

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon