Fritt hemoglobin i serum/plasma v. 1.1, 21.04.2021

 

Prøvemateriale

Blod

Serum fra gelglass/heparinplasma

Analysevolum

2 ml serum/plasma

Prøvebehandling

Sendes avpipettert

Holdbarhet

God holdbarhet

Rekvisisjonsskjema

Må bestilles via telefon 23071070 eller mail til labdesk@rikshospitalet.no

Avdeling

Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo