Glukosebelastning. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.4, 10.02.2022

1. Hensikt 

Beskrive prosedyre for peroral glukosebelastning ved Avdeling for medisinsk biokjemi. 

 

2. Omfang

Prosedyren gjelder perorale glukosebelastninger hos både barn og voksne. Dette innebærer hvordan ta imot bestilling, rekvirere og gjennomføre glukosebelastning.

 

3. Definisjoner

 • Peroralt: gjennom munnen
 • HbA1c: Glukolysert hemoglobin
 • 0-prøve: Prøve tatt før inntak av glukose
 • 2-timersprøve: Prøve tatt 120 minutter etter inntak av glukose

 

4. Ansvar

Bioingeniører ved Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk har ansvar for gjennomføring av glukosebelastning.

 

5. Beskrivelse

5.1 Bakgrunn

Diabetes mellitus er en kronisk stoffskiftesykdom med hyperglykemi og andre metabolske forstyrrelser som skyldes absolutt eller relativ insulinmangel, ofte sammen med insulinresistens. Hyperglykemi over tid øker risikoen for å utvikle senkomplikasjoner, som atherosklerose som igjen kan skade øyne, nyrer, nerver, føtter, hjerne og hjerte. Utpreget hyperglykemi kan også forårsake diabetisk ketoacidose.  

Svangerskapsdiabetes er en tilstand som gir økt risiko for uheldig svangerskapsutfall for mor og barn. Glukosebelastningstest brukes for å stille diagnosen. God blodsukkerkontroll i svangerskapet reduserer risiko og det er derfor nødvendig å stille diagnosen for å sikre god oppfølging. I helsedirektoratets nye nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes anbefales det at flere gravide blir testet med glukosebelastning, blant annet alle førstegangsfødende over 25 år. 

 

5.2 Indikasjon

 • Diagnostikk av svangerskapsdiabetes
 • Diagnostikk av diabetes mellitus der HbA1c ikke kan benyttes
 • Risikovurdering av diabetes der HbA1c ikke kan benyttes

 

5.3 Tolkning

Diagnostiske grenser for oral glukosetoleransetest

 • Svangerskapsdiabetes

  • fastende verdi 5.3-6.9 mmol/L
  • og/eller verdi 2 timer etter glukoseinntak 9.0-11.0 mmol/L
 • Diabetes mellitus*

  • Fastende verdi >7,0 mmol/L
  • eller verdi 2 timer etter glukoseinntak >11,1 mmol/L
 • Nedsatt glukosetoleranse

  • verdi 2 timer etter glukoseinntak 7.8-11.0 mmol/L

      *Verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve tatt på et senere tidspunkt, før diagnosen kan stilles.

 

 

5.4 Pasientforberedelse

Pasienten må faste og ikke røyke eller snuse de siste 8-14 timene før belastningen. Kan drikke inntil ett glass vann. Hvis pasienten ikke er fastende, skal ikke belastningen gjennomføres. 

Pasienten skal innta vanlig kost og være i vanlig fysisk aktivitet de siste 3 dagene før belastningen. 

Pasienten må være frisk, ikke ha infeksjon eller være i rekonvalensfasen etter en alvorlig sykdom. 

Pasienten må medbringe egen glukosedrikk. Dette kan kjøpes på de fleste apotek, blant annet sykeshusapoteket.

 

5.5 Rekvirering

Glukosebelastning trenger ikke være forhåndsavtalt.

 

6. Utførelse

6.1 Utstyr

 • Top Star 75, ferdigblandet glukosedrikk (75 g glukose løst i 200 ml vann) med sitronsmak, medbringes av pasient

 • GlucosePro, ferdigblandet glukosedrikk (75 g glukose løst i 250 ml vann) med bringebærsmak, medbringes av pasient

 

 • Målesylinder til oppmåling av glukosedrikkmengde til barn finnes på vaskerom, Avdeling for medisinsk biokjemi

 

6.2 Mengdeberegning av glukosedrikk

 • Voksne:
  • Hele flasken

 • Barn < 12 år: 
  • Flaske 200 ml: Gi 4,67 ml ferdigblandet drikk per kg kroppsvekt, inntil 200 ml.

  • Flaske 250 ml: Gi 5,83 ml ferdigblandet drikk per kg kroppsvekt, inntil 250 ml.

 

Eksempel på utregning. Pasienten veier 30 kg.

 • Flaske 200 ml:  4,67 ml/kg x 30 kg = 140,1  140 ml ferdigblandet glukosedrikk
 • Flaske 250 ml:  5,83 ml/kg x 30 kg = 174,9 ≈ 175 ml ferdigblandet glukosedrikk 

 

6.3 Utførelse​

Pasienten skal ha med egen glukosedrikk, kjøpt på apotek. Dersom pasienten ønsker, kan det gjøres et bytte med kald glukosedrikk i kjøleskapet i poliklinikken. Det oppleves ofte lettere å innta kjølig glukosedrikk, fremfor romtemperert. 

Dersom pasienten kommer til Avdeling for medisinsk biokjemi sin poliklinikk uten medbrakt glukosedrikk: Pasienten gis en ferdigblandet drikk oppbevart i poliklinikkens kjøleskap, og belastningen startes. Når belastningen er ferdig, bes pasienten kjøpe en glukosedrikk fra sykehusapoteket og levere til avdeling for medisinsk biokjemis poliklinikk. Informer pasienten om dette før testen gjennomføres. 

 

 1. Pasienten må ha to bestillinger/LID, en for hvert prøvetakingstidspunkt 

 

 1. Velg enten A eller B

A. For gravide:

Det er ikke nødvendig å analysere fastende glukose på Accucheck for å avgjøre om glukosebelastningen skal gjennomføres. Diabetes hos den gravide er med stor sannsynlighet oppdaget ved hjelp av HbA1c tidlig i svangerskapet (inntil uke 16). 

 • Ta 0-prøve venøst

B. Ved mistanke om diabetes mellitus, eller risikovurdering av diabetes:

 • Kontroller Accucheck med lav kontroll. Sjekk at denne er ok og noter verdien i skjema for accucheckkontroller. 
 • Analyser fastende glukose på Accucheck, tørk bort første dråpe. Noter verdien som LAB-kommentar

Dersom fastende glukose er < 9,0 mmol/L:

 • Ta 0-prøve venøst

Dersom fastende glukose er ≥ 9,0 mmol/L:

 • Ikke utfør glukosebelastningen. Glukose i den fastende venøse prøven er med svært stor sannsynlighet ≥ 7,0 mmol/L og pasienten kan ha diabetes.
 • Ta 0-prøve venøst (prøven har diagnostisk verdi)
 • Legg inn analysekommentaren "glukosebelastning ikke utført grunnet for høyt fastende glukose".

 

 1. Pasienten skal drikke glukoseløsningen i løpet av 5 minutter. Bruk klokke. Noter tidspunket for når pasienten er ferdig med å drikke. Pasienten skal deretter være i ro i 120 minutter og skal ikke spise, drikke, røyke eller bruke snus.

 2. Ta 2-timersprøve 120 minutter etter inntak av glukose.

 

 

Ved oppkast

Dersom oppkast innen 20 minutter etter inntak av glukose: Ny test utføres senere. Dersom oppkast senere enn 20 minutter etter inntak av glukose: Gjennomfør testen. Noter antall minutter fra glukoseinntak til oppkast og legg inn dette som REM-kommentar.

 

7. Avvik

 • Pasienten er ikke fastende

 • Pasienten har vært i uvanlig høy fysisk aktivitet siste 3 døgn

 • Kosten har vært spesielt fattig eller rik på karbohydrater siste 3 døgn

 • Medikamentinnvirkning

 • Pasienten har infeksjon eller er i rekonvalensfasen etter en alvorlig sykdom

 • Pasienten har ikke holdt seg i ro etter inntak av glukoseløsningen

 

Avvik fra prosedyren skal meldes i Synergi.

 

8. Kilder