Glukosebelastning - Prøvetakingspoliklinikken (222 + 507) v. 1.3, 02.10.2019

1.     Hensikt: 

Hensikten med glukosebelastning er å bekrefte eller avkrefte diabetes, svangerskapsdiabetes eller nedsatt toleranse for glukose.

2.     Omfang:

Hvordan ta i mot bestilling, hvordan rekvirere belastningen og hvordan gjennomføre en glukosebelastning.

3.     Definisjoner:

Ingen.

4.     Ansvar:

Prøvetakingspoliklinikken har ansvar for gjennomføring av glukosebelastning.

5.     Beskrivelse:

Glukosebelastning krever ikke timebestilling. Pasienten må ha vært fastende siste 8 timer for at belastningen skal kunne gjennomføres. Har pasienten ikke fastet skal ikke belastningen gjennomføres.

5.1   Glukoseløsning:

 • Ferdigblandet løsning i flaske "Top Star 75" 200 mL/75 g glucose.
 • Finnes med sitron- og appelsinsmak.
 • Oppbevares i kjøleskap.
 • Barn som er 43 kg regnes som voksne(med voksenbelastning). Barn under 43 kg: Se link Glukosebelastning(507) 
 • Ved allergi for citrus må oppløsning tilberedes manuelt. Se link i kulepunkt over.          

5.2   Rekvirering og utførelse:

 • Rekvirer nullprøve (222) og 120 min (507).
 • Kjør først kontroll på Accu-Check. Deretter testes fastende blodsukker. Vask alltid fingeren med klorhexidin før kapillær prøvetaking. Skriv resultatet i REM kommentarfeltet.
  Er fastende blodsukker mellom 7-11 mmol/l; Ta kontakt med laboratorielege som avgjør om glukosebelastningen skal gjennomføres. Er den over 11 skal belastningen avbrytes.
 • 0-prøve og 120-prøve tas venøst.
 • Ta nullprøven venøst. Klokken startes når pasienten starter å drikke. Glukoseløsningen må drikkes innen 5 minutter.
 • Etter nøyaktig to timer tas en ny venøs blodprøve = 120-prøve.
 • Observer alltid pasienten underveis. Pasienten skal sitte i ro på venterommet under hele belastningen.
 • Om pasienten kaster opp under undersøkelsen skal den avsluttes og eventuelt utføres på nytt senere.

6.     Avvik:

Ikke-fastende pasient gir risiko for falsk lav glukosestigning pga. høy utgangsverdi. Forsinket ventrikkel­tømming kan gi lav glukosestigning.

Testen er ikke validert for personer med diabetes mellitus og skal ikke utføres hos disse. Dersom fastende glukose er over 11 mmol/l skal belastningen avbrytes, ved verdi mellom 7-11 mmol/l kan man kontakte laboratorielege som avgjør om glukosebelastningen skal gjennomføres.

7.     Kilder/Referanser: