Valproat (Proteinbindingsgraden) v. 1.4, 16.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning (ikke gel!)

Pasientforberedelse

Prøven tas like før neste dose, dvs. ca. 12 timer etter siste dose ved dosering x2 per dag og ca. 24 timer etter siste dose ved dosering x1 per dag.  Prøven tas ved stabil likevekt, dvs. minst 3 dager etter oppstart eller doseendring.

Analysevolum

1 ml

Indikasjon

Tilstander der proteinbinding er endret (for eksempel graviditet, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hypoalbuminemi eller interagerende legemidler).

Holdbarhet

Oppbevares kjølig til forsendelse. Holdbar 5 dager i kjøleskap og 14 dager frosset.

Kommentar

Valproat (111) Deprakine, Orfiril analyseres på SUS, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Se mer informasjon, Valproat,proteinbindingsgraden

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge,

Laboratoriemedisin,

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

 

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon