Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver v. 1.10

Generelt:

Helse Stavanger Stavanger Universitetssjukehus (SUS) tilbyr gratis hente- / bringetjeneste (transporttjeneste). Vi benytter egne transportkasser til å hente all post og prøver fra rekvirenter i primærhelsetjenesten (PHT) til avdelinger, leger, poliklinikker og de medisinske laboratorieavdelingene ved SUS. Samtidig vil post og forbruksartikler, bestilt fra sykehusets medisinske laboratorieavdelinger, leveres til PHT.

Ansvar:

Intern service ved Forsyningsavdelingen har ansvaret for transporttjenesten.

Henteruter:

  • Stavanger sentrum
  • Hundvåg - Østre bydel – Storhaug – Hillevåg – Hinna – Boganes
  • Hana – Sandnes sentrum – Forus
  • Stokka – Randaberg – Tasta – Madla
  • Hommersåk – Håbafjell – Ålgård – Øksnevad – Varhaug – Vigrestad – Bryne – Klepp – Ganddal - Stavanger legevakt
  • Sirevåg – Moi – Sokndal – Egersund – Vikeså
  • Sola – Tananger - Tjensvoll
  • Ryfylke

Forsendelse/distribusjon av prøver til SUS:

Transportkassene kjøres fra SUS fra kl 09 og utover dagen, og hentetidspunktet på det enkelte legekontor kan variere fra dag til dag, avhengig av trafikk og kjøreforhold.
Prøver som tas etter hentetid, må oppbevares forskriftsmessig på legekontoret til neste dag. For oppbevaring av prøver, se analyseregister.

Deltakerne i transporttjenesten får tildelt et spesifikt kassenummer, som identifiserer avsenderen.

Prøver til Avdeling for medisinsk biokjemi, settes i reagensrørstativ i transportkassen. Reagensrørstativet skal være korrekt emballert i plastpose med lynlås og absorberende innlegg. Rekvisisjonene skal ikke brettes.

For de aller fleste analyser, er forsendelse i romtemperatur akseptabelt, selv om det i analyseoversikten oppgis at prøvene skal oppbevares kjølig.
Det forutsettes korrekt prøvebehandling før forsendelse, se analyseregister.

Dersom det kreves gitte temperaturer under transport, skal dette være oppgitt i analyseoversikten.
Dersom prøven må oppbevares kaldt, kan fryseelement rekvireres fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

Transportkassene leveres til Avdeling for medisinsk biokjemi mellom kl. 12.30 og kl. 16.30.

Prøver til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Avdeling for patologi må pakkes som om de skal sendes med posten (se nedenfor). Husk å påføre mottakeravdelingens navn på konvoluttene som prøvene sendes i, samt å legge eventuell tilhørende papirrekvisisjon i konvolutten sammen med prøve. Prøvene blir hentet på Avdeling for medisinsk biokjemi.

Forsendelse av prøver til laboratorier utenfor SUS:

Prøver som skal sendes til laboratorier utenfor SUS, skal pakkes som om de skal sendes med posten (se nedenfor). Prøvehylsene og tilhørende rekvisisjoner legges i egne konvolutter som er forhåndsmerket "Videresending". Konvoluttene legges i transportkasse.

På grunn av ulik holdbarhet, må serumprøver være av-pipetterte hvis ikke annet framkommer i laboratoriehåndboken eller er avtalt med aktuell avdeling. Avdeling for medisinsk biokjemi videresender prøvene med posten i henhold til gjeldende avtaler, til de aktuelle laboratoriene.

Innsending med post:

For forsendelse i posten, skal prøvene være pakket i forsendelseshylser av slagfast plast og tilstrekkelig sterk ytteremballasje som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport. Posten har utarbeidet veileder for forsendelse av biologisk materiale. Se Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale – praktisk veileder. Det er avsenders ansvar å påse at gjeldende regler for pakking og forsendelse følges. For legekontor som ikke deltar i transportordningen, kan forsendelse i posten avtales med den enkelte avdeling (laboratorium) med hensyn på fraktetiketter.

Vær oppmerksom på holdbarhet ved innsending av prøver før helg og hellig- / høytidsdager. Posten Norge har ikke lenger postombæring på lørdager. Av den grunn videresender vi nå prøver kun mandag – torsdag.

Der det er aktuelt, er spesifikke retningslinjer for forsendelse av prøvemateriale beskrevet av den enkelte avdeling.

Begrensninger:

Enkelte blodprøver kan pga. begrensninger i holdbarhet eller spesielle krav til behandling, ikke sendes med vanlig transporttjeneste eller post. Vi anbefaler i slike tilfeller at pasienten møter ved poliklinikken vår for prøvetaking.