Glukose-6-P-dehydrogenase (G6PD) v. 1.4, 17.03.2020

 

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Heparin-glass

Pasientforberedelse

Unngå prøvetaking av nylig transfundert pasient eller i forbindelse med pågående/straks etter hemolytiske perioder.

Analysevolum

3,0 ml

Prøvebehandling

Bland grundig (vend 10 ganger) straks etter prøvetaking. Send inn prøverøret uåpnet. Unngå langvarig stase. Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes samme dag. Må være på analysestedet innen 1 døgn. Sendes med ekspress over natt. Opplysninger om prøvetakingstidspunkt MÅ medfølge!

Indikasjon

Hemolytisk anemi av ukjent årsak hos pasienter med ikke-nordisk opphav. Måling av G6PD- aktivitet er ikke indisert ved oppstart av Dapson-behandling hos pasienter av nordisk opphav

Holdbarhet

24 timer

Kommentar

Utføres ved behov

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier