T3 Fri, FT3 (098)

T3 Fri, FT3 (098) v. 1.16, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 6 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens micropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I modul (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av hypertyreose.
Ved mistanke om hypertyreose bør s-FT3 vurderes sammen med samtidig målt serum TSH og FT4.
FT3 påvirkes ikke av endringer i bindingsproteinene.
Mistanke om hypertyreose eller hypotyreose.
FT3 påvirkes ikke av endringer i bindingsproteinene

Utføres

Mandag – fredag

Referanseområde

2,6 - 5,7 pmol/L

Analytisk variasjon (CV)

6 % i nivå 5,0 – 11,0 pmol/L

Svarvurdering

Forhøyede verdier:
Hypertyreose. T3-toksikose. Perifer resistens mot thyroideahormoner.
Lave verdier:
Hypotyreose (lite sensitiv parameter). Alvorlig generell sykdom.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott.
Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)
Referanseområdet er hentet i fra pakningsvedlegget til analysen fra Abbott (Architect). Referanseintervallet er justert i forhold til vår populasjon.  

Kommentarer

Måleområde: 2,3 - 30,7 pmol/L
Svar utgis med 1 desimal
NPU kode: 03625
Refusjonskategori: MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert