Humant Herpesvirus (HHV) 6 og 7 PCR v. 2.1, 23.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker: Humant Herpesvirus 6 PCR - Haukeland

            Exanthema subitum - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Fullblod

EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum


Lenker:  Humant Herpesvirus 6 PCR - Haukeland

             Humant Herpesvirus 6 og 7 PCR - St. Olavs Hospital

Prøvebehandling

EDTA-fullblod til HHV 6 og HHV 7 må IKKE sentrifugeres
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus om HHV 6 er rekvirert alene

 

Sendes til St. Olavs Hospital dersom HHV 6 og HHV 7 er rekvirert samtidig


Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

St. Olavs hospital

Brukerhåndbok: https://stolav.no

Rekvisisjon: Rekvisisjon St.Olav

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Exanthema subitum - Veileder for helsepersonell FHI