Digitoxin

Digitoxin v. 1.5, 07.05.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Digitoksintabletter er avregistrert. Retningslinjer for overgang fra digitoksin til digoksin finnes på www.legemiddelverket.no.

Se Digoxin i Laboratoriehåndboka

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi, lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier