PEth, Fosfatidyletanol 16:0/18:1 (105) v. 1.0, 30.08.2021

 

Prøvemateriale

EDTA - fullblodsglass

 

Analysevolum

3 mL (abs. Minimum 500 µL)

 

Prøvetaking

Det må ikke brukes etanol ved vask før prøvetaking.

 

Holdbarhet

Holdbarhet 7 døgn ved romtemperatur og i kjøleskap.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning av mulig overforbruk av etanol, eller som ledd i utredning av lidelser som følge av skadelig etanolbruk (for eksempel psykiske lidelser, leversykdom, gastritt, pankreatitt, høyt blodtrykk som er vanskelig å behandle, perifer nevropati og krampeanfall).

 

Ved behov for dokumentasjon/kontroll av avholdenhet fra alkohol, eller som dokumentasjon av at pasient holder seg innenfor et moderat alkoholinntak.

(Nye førerkortforskrifter i 2016)

 

Utføres

2 dager i uken.

 

Referanseområde

< 0,05 umol/L finnes ved lite bruk eller avholdenhet

0,05 – 0,30 umol/L ved moderat alkoholinntak

> 0,30 umol/L er indikasjon på et skadelig alkoholkonsum

 

Analytisk variasjon (CV)

< 15 %

 

Svarvurdering

PEth er et fosfolipid som normalt ikke finnes i kroppen, men som kan påvises etter inntak av alkohol. Detter gjør at analysen er en god markør på alkoholkonsum. Ett enkelt alkoholinntak gir trolig lite økning i PEth, men ved regelmessig alkoholbruk vil verdien stige med økende inntak. Et engangsinntak av alkohol som gir en promille på 1 -1,5 vil ikke medføre en PEth konsentrasjon > 0,30 umol/L ved samtidig analyse, eller analyse de påfølgende dagene.

Halveringstiden til PEth er 3-5 døgn dersom personen slutter å drikke, noe lenger hos personer med moderat høyt alkoholbruk. Analysen gir et godt bilde av alkoholkonsumet de siste 2-3 ukene.

 

Ved oppfølging anbefales det ukentlige prøver i begynnelsen og fallende verdier tyder på redusert forbruk eller avholdenhet. Dersom man er pålagt å dokumentere avhold, anbefales måling av Etylglukuronid i urin (U-EtG) to ganger i uken i tillegg.

 

Referanser

Steina Aradottir. PHosphatidylethanol (PEth) concentrations in blood are correlated to reported alcohol intake in alcohol-dependent patients. Alcohol & Alcohol 2006

Thomas Berg et al. Determination of phosphatidylethanol. J Clin Lab Anal. 2019

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30005144/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33024993/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27596747/

 

Alcohol Biomarkers in Clinical and Forensic Contexts - PubMed (nih.gov)

 

Elimination Characteristics of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol (PEth) in Blood during Alcohol Detoxification - PubMed (nih.gov)

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31529064/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32363383/

 

Kommentar

Mulige feilkilder:

Hvis prøvegiveren har etanol i blodet på prøvetakingstidspunktet kan PEth dannes i prøveglasset etter prøvetaking og verdien bli falskt forhøyet. Derfor bør prøvetaking utsettes ved mistanke om at prøvegiver er påvirket av etanol. For å utelukke denne feilkilden kan eventuelt etanol i serum måles samtidig.

 

NPU kode: NPU26694

Refusjonskode: KF6

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf 51519509/51519514

 

Seksjon for kromatografi.

 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.