APTT (032)

APTT (032) v. 1.6, 13.01.2022

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Citratglass til koagulasjon

 

Analysevolum

0,5 ml plasma. Fyll opp glasset helt ved prøvetaking.

 

Forsendelse

Hele glasset sendes, dersom det vil ankomme medisinsk biokjemi innen 8 timer. Tar det mer enn 8 timer fra prøvetaking til analysering, kan prøven sentrifugeres på min. 1500 g, plasma kan fryses og sendes inn på tørris (innen 2 uker).

Holdbarhet

Prøver fra pasienter uten heparinbehandling er holdbare inntil 8 timer, med heparinbehandling inntil 2 timer.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

 

Metode

Clottingmetode.

 

Indikasjon

Monitorering av behandling med ufraksjonert heparin.

 

Utredning av blødning/mistenkt blødersykdom.

 

Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

 

Utføres

Hele døgnet.

 

Referanseområde

25-33 sekunder

 

Bestemt fra 120 blodgivere i 2012.

 

Terapeutisk område:

Ved kjent APTT nivå før heparinisering anbefales terapautisk nivå på 2-3 ganger utgangsverdi (avhengig av indikasjon), alternativt 1,5-2,5 ganger øvre referansegrense på 33 sekunder.

Analytisk variasjon (CV)

2 % ved APTT=26 s og 6 % ved APTT=75 s

 

Svarvurdering

Forlenget APTT kan ses ved: behandling med ufraksjonert heparin, faktormangler i indre koagulasjonssystem (Faktor I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), behandling med lavmolekylært heparin (Fragmin, Klexane), Lupus antikoagulant, marevanbehandling, leversvikt og K-vitaminmangel.

 

Normalt APTT-analyseresultat utelukker ikke alltid milde tilfeller av hemofili.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

NPU-kode: NPU01682

Refusjonstakst: MB 7

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon