v. 1.4 APTT (032)

 

Prøvemateriale

Plasma

 

Citratglass til koagulasjon

 

Analysevolum

0,5 ml plasma. Fyll opp glasset helt ved prøvetaking.

 

Forsendelse

Hele glasset sendes, dersom det vil ankomme medisinsk biokjemi innen 4 timer. Tar det mer enn 4 timer fra prøvetaking til analysering, kan prøven sentrifugeres på min. 1500 g, plasma kan fryses og sendes inn på tørris (innen 2 uker).

Holdbarhet

Prøver fra pasienter uten heparinbehandling er holdbare inntil 4 timer, med heparinbehandling inntil 2 timer.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

 

Metode

Clottingmetode.

 

Indikasjon

Monitorering av behandling med ufraksjonert heparin.

 

Utredning av blødning/mistenkt blødersykdom.

 

Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon.

 

Utføres

Hele døgnet.

 

Referanseområde

25-33 sekunder

 

Bestemt fra 120 blodgivere i 2012.

 

Terapeutisk område:

Ved kjent APTT nivå før heparinisering anbefales terapautisk nivå på 2-3 ganger utgangsverdi (avhengig av indikasjon), alternativt 1,5-2,5 ganger øvre referansegrense på 33 sekunder.

Analytisk variasjon (CV)

3 %

 

Svarvurdering

Forlenget APTT kan ses ved: behandling med ufraksjonert heparin, faktormangler i indre koagulasjonssystem (Faktor I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), behandling med lavmolekylært heparin (Fragmin, Klexane), Lupus antikoagulant, marevanbehandling, leversvikt og K-vitaminmangel.

 

Normalt APTT-analyseresultat utelukker ikke alltid milde tilfeller av hemofili.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

NPU-kode: NPU01682

Refusjonstakst: MB 7

Akkrediteringstatus

Akkreditert.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon