Elektroforese, Proteinfraksjonering av serum (-81) v. 1.9, 12.07.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 7 døgn

Metode

Kapillærelektroforese

Indikasjon

Ved mistanke om myelomatose, Waldenstrøms sykdom, lettkjede sykdom eller annen sykdom assosiert med monoklonal komponent.

Symptomer på dette kan være anemi, nyresvikt, skjelettsmerter og høy senkning.

Kontroll av pasienter med kjente monoklonale komponenter i serum.

Ved annen indikasjon bør heller de enkelte serumproteiner rekvireres.

Utføres

Mandag – fredag på dagtid. Forventet svartid: ca 1 uke

Referanseområde/

Analytisk variasjon (CV%)

Nytt referanseområde, nå i g/L:               Analyt.var.(CV)

Albumin fraksjon

38,6 - 49,8 g/L                      1%

Alfa 1 fraksjon

1,9 - 3,7 g/L                          4%

Alfa 2 fraksjon

5,2 - 8,9 g/L                          3%       

Beta 1 fraksjon

3,6 - 5,6 g/L                          3%

Beta 2 fraksjon

2,4 - 5,5 g/L                          3%

Gamma fraksjon

7,3 - 16,7 g/L                        2%

 

Svarrapport

Resultat utgis elektronisk uten kurve.

Besvares med "Ikke påvist" ved ikke påvist monoklonal komponent.

Besvares med "Se merknad" og utfyllende tekst i kommentarfeltet ved funn av ny monoklonal komponent, ved kjent monoklonal komponent, anbefaling av kontroll eller annen kommentar.

Ved usikker elektroforese/immuntyping vil immunfiksering på agarosegel også utføres (s-im.elfo). Besvarelse gis på visuelt grunnlag av alle disse.

Referanser

Se også Serum elektroforese - Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.

Kommentar

Ved funn av ny monoklonal komponent utføres immuntyping for å identifisere immunoglobulin(er) som forårsaker dette.

 

Proteinelektroforese      Analysekode: NPU03300         Ref.kat.: MB10

Immuntyping                  Analysekode: NOR15267        Ref.kat.: MB12

Feilkilder

Plasma kan ikke brukes til elektroforese.

Hemolyse kan gi forskyvning i alfa-2-fraksjonen

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/seksjon: Elektroforese/allergi