Monoklonalt protein i serum (-81) v. 1.11

 

Prøvemateriale

 

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Prøven kan tas kapillært. 

Analysevolum

For serum elektroforese minimum 250 µl, absolutt minimum 150 µl.

For å kunne utføre videre undersøkelser (immuntyping/immunfiksering) er absolutt minimum behov 500 µl.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 7 døgn

Metode

Kapillærelektroforese

Indikasjon

 • Ved mistanke om monoklonal sykdom, først og fremst myelomatose, Waldenstrøms sykdom og AL-amyloidose.
   
 • Kontroll av pasienter med kjente monoklonale komponenter i serum.
   
 • Ved funn av ny monoklonal komponent utføres immuntyping for å identifisere immunoglobulin(er) som forårsaker dette.
   
 • Utredning av høy SR uten kjent årsak.
   
 • Ved annen indikasjon bør heller de enkelte serumproteiner rekvireres.

Immunterapi

For pasienter i behandlingsforløp med immunterapi må det legges til kommentar om behandling, da enkelte medikamenter kan simulere et endogent IgG Kappa bånd. 

Utføres

Mandag – fredag på dagtid. Forventet svartid: ca 1 uke

Referanseområde/

Analytisk variasjon (CV%)

Nytt referanseområde, nå i g/L:               Analyt.var.(CV)

Albumin fraksjon

38,6 - 49,8 g/L                      1%

Alfa 1 fraksjon

1,9 - 3,7 g/L                          4%

Alfa 2 fraksjon

5,2 - 8,9 g/L                          3%       

Beta 1 fraksjon

3,6 - 5,6 g/L                          3%

Beta 2 fraksjon

2,4 - 5,5 g/L                          3%

Gamma fraksjon

7,3 - 16,7 g/L                        2%

 

Svarrapport

 • Resultat utgis elektronisk uten kurve.
   
 • Besvares med "Ikke påvist" ved ikke påvist monoklonal komponent.
   
 • Besvares med "Se merknad" og utfyllende tekst i kommentarfeltet ved funn av ny monoklonal komponent, ved kjent monoklonal komponent, anbefaling av kontroll eller annen kommentar.
   
 • Ved usikker elektroforese/immuntyping vil immunfiksering på agarosegel også utføres (s-im.elfo). Besvarelse gis på visuelt grunnlag av alle disse.
   
 • Akuttfasereaksjoner og andre funn blir som regel ikke kommentert, da disse diagnostiseres enklere og rimligere ved måling av spesifikke parametere. 

Referanser

Se også Serum elektroforese - Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.

Kommentar

Proteinelektroforese      Analysekode: NPU03300         Ref.kat.: MB10

Immuntyping                  Analysekode: NOR15267        Ref.kat.: MB12

Feilkilder

Plasma kan ikke brukes til elektroforese.

Hemolyse kan gi forskyvning i alfa-2-fraksjonen

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/seksjon: Protein/allergi