Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser v. 2.0, 14.06.2021