Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser v. 1.3, 20.06.2018