Bartonella - antistoff (B. henselae og B. quintana) v. 1.0, 25.03.2020

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Bartonella antistof (B. henselae og B. quintana) (IgG, IgM) - Statens Serum Institut

Prøvemateriale

                                      Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. informasjon om andre typer prøvemateriale, prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenke:
Bartonella antistof (B. henselae og B. quintana) (IgG, IgM) - Statens Serum Institut

Forsendelse

Spesielt for blodprøver som sendes til utlandet:

Prøven kan leveres til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (Stavanger Universitetssykehus), som videresender prøven.

OBS! Se lenke under indikasjon for pris

 

Interne rekvirenter: Prøver må leveres til Avdeling for medisinsk mikrobiologi (Stavanger Universitetssykehus) innen kl: 12:00 dersom forsendelse ønskes samme dag.


Postgang: Prøver sendes hverdager (mandag – torsdag)

Analysested

Statens Serum Institut (Danmark)
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Analyseoversikt: Diagnostisk håndbog

Rekvisisjon: Rekvisisjonsblanketter

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Bittskader og infeksjoner - Veileder for helsepersonell FHI

Se: Flekktyfus og andre rickettsioser - Veileder for helsepersonell FHI