Klomipramin (Anafranil)

Klomipramin (Anafranil) v. 1.3, 29.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning, gelglass kan ikke brukes

Analysevolum

Minimum 0,5 mL serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Avpipetteres

Holdbarhet

5 døgn når serum er avpipettert.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

Kommentar

Utføres 3 ganger per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken {{EQSDocumenr 28201 new}}