Klomipramin (Anafranil) v. 1.4

 

Prøvemateriale

Serum

Serumrør uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring)

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting

Analysevolum

Minimum 0,5 mL serum når det blir bestilt en analyse

1,0 ml når det blir bestilt flere analyser

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 5 døgn

Kommentar

Utføres 3 ganger per uke

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon 

Eller finn rekvisisjon her: {{EQSDocumenr 28201 new}}