Nevrosyfilis. TPPA antistoffbestemmelse v. 1.2, 03.02.2018

 

Indikasjon

Nevrosyfilis

Prøvemateriale

Spinalvæske og serum

 

Steril universalkonteiner (spinalvæske) og gelglass (serum)

Analysevolum

Spinalvæske: 1 ml

Serum: 1 ml

Holdbarhet

< 2 timer ved romtemperatur

2-48 timer i kjøleskap (4 grader)

> 48 timer ved –20 grader

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer eller med merkelapp fra rekvisisjon. Prøvetakningsdato og klokkeslett.

Metode

TPPA antistoffpåvisning ved agglutinasjon. Påvises TPPA i spinalvæske, måles også TPPA i serum og det gjøres en ratiobestemmelse (indexberegning).

Ved patologisk serum/spinalvæske ratio, undersøkes det for svikt i blod-hjernebarrieren.

Utføres

Etter behov, ukentlig

Svartid

1-7 dager

Svar/svarvurdering

Intratekal antistoffproduksjon påvist/ikke påvist.

TPPA serum/spinalvæske ratio < 200 uten tegn til svikt i blod-hjernebarrieren tyder på intratekal produksjon av TPPA.

Referanser

 

Kommentar

Spinalvæske og serum/blod MÅ tas samtidig. Kliniske opplysninger må oppgis.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon - seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk (Blå)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

 

Akkrediteringsstatus ikke akkreditert