Zink transporter 8 antistoff (Anti-ZnT8) v. 1.5, 10.05.2021

 

Prøvemateriale    

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,2 mL

Prøvebehandling

Gelglass sentrifugeres

Holdbarhet

5 døgn på gelglass i romtemperatur og 7 døgn i kjøleskap. Holdbar i 14 dager når serum er frosset.

Indikasjon

Utredning ved mistanke om type 1 diabetes mellitus eller LADA (Latent autoimmune diabetes of the adult) i tilfelle der det er funnet negative GAD- og IA2-antistoff (og eventuelt negativt insulinantistoff hos barn). 

Skille mellom type 1 og type 2 diabetes mellitus

Kommentar

Se analyseregister Haukeland

Se også Anti-GAD

Se også IA2-antistoff

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier