Farskapssak, regler for -

Farskapssak, regler for - v. 1.2, 04.02.2020

Prøvetaking

Tas på legekontor av primærlegen. Bruk munnpensel og mikrokort. Følg bruksanvisning som står på konvolutten.

Se også www.farskap.no

Analysested

Folkehelseinstituttet

Avdeling for familiegenetikk

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo