Farskapstest v. 1.3

Prøvetaking

Tas på legekontor av primærlegen. Bruk munnpensel og mikrokort. Følg bruksanvisning som står på konvolutten.

Se også Farskapstest - OUS

 

Analysested

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo