Bestillingsskjema, utstyr til prøvetaking patologi v. 1.3, 05.11.2020

Bestillingsskjema gjelder kun for eksterne rekvirenter.

Interne rekvirenter (SUS) bes om å benytte telefon eller hente direkte på cytologilaboratoriet.

Cytologilaboratoriet:

Tlf 51 51 93 72 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)

 

 

BESTILLINGSSKJEMA

AVDELING FOR PATOLOGI

 

Jeg/vi ønsker tilsendt: Antall:

Remisser, cytologi/histologi

https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/skjema-og-informasjon

Biokonvolutter, pakke à 25 eller 50 stk.  
Utstyr til væskebasert cytologi , pakke à 25 stk. m/ Cervex-Brush (grønn/hvit)  
Utstyr til væskebasert cytologi , pakke à 25 stk. m/cytobrush og plastspatel  
Forsendelsesbokser til objektglass,( punksjoner, endometrieprøver m.m.)  

Navn:

Adr:

Tlf:

Budrutenr:                                                          Dato:

For generell info – se Laboratoriehåndbok på SUS.no sine sider under avd. for patologi

 Ved behov for ekstra børster, kan disse kjøpes hos Montebello Dianostics AS: www.montebello.no   Tlf. 22 14 14 90