v. 1.2 Bestillingsskjema, utstyr til prøvetaking patologi

Bestillingsskjema gjelder kun for eksterne rekvirenter.

Interne rekvirenter (SUS) bes om å benytte telefon eller hente direkte på cytologilaboratoriet.

Cytologilaboratoriet:

Tlf 51 51 93 72 (mandag – fredag 08:00 – 15:30)

 


BESTILLINGSSKJEMA

AVDELING FOR PATOLOGI

 

Jeg/vi ønsker tilsendt:

Antall:

Remisser, histologi

 

Remisser, cytologi

 

Biokonvolutter, pakke à 25 eller 50 stk.

 

Utstyr til væskebasert cytologi , pakke à 25 stk. m/ Cervex-Brush (grønn/hvit)

 

Utstyr til væskebasert cytologi , pakke à 25 stk. m/cytobrush og plastspatel

 

Forsendelsesbokser til objektglass,( punksjoner, endometrieprøver m.m.)

 

 

Navn:

Adr:

Tlf:

Budrutenr:                                                          Dato:

For generell info – se Laboratoriehåndbok på SUS.no sine sider under avd. for patologi