Arsen i blod

Arsen i blod v. 1.0, 26.06.2020

 

Prøvemateriale

Blod

Spesialglass, EDTA-glass med mørkblå kork med lilla stripe på etiketten.

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Grunnstoff-analyser gjøres kun etter avtale. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon,

på telefon 72829100. 

Prøvetaking Se under kommentar

Prøvebehandling

Stor kontamineringsfare, må bruke rent utstyr

Kommentar

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Se mer opplysninger https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/grunnstoffanalyser

og linken http://www.farmakologiportalen.no/content/1949/Arsen-As-i-blod

Rekvisisjonsskjema

Se link https://stolav.no/Laboratoriemedisin/Rekvisisjoner/Rekvisisjon%20AKF.pdf

Sendested

St.Olav hospital, Klinisk farmakologi

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim