Zuclopentiksol (Cicordinol)

Zuclopentiksol (Cicordinol) v. 1.6, 24.01.2022

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Analysevolum

 1,0 ml

 Prøveforberedelse

Ved bruk av depotinjeksjoner anbefales blodprøvetaking umiddelbart før neste injeksjon

 Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område,

og ved mistanke om forgifting.

 Kommentar

Se Zuklopentiksol i analyseregisteret på Haukeland

 Analysested

 Haukeland Universitetssjukehus

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Se rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier