Zuclopentiksol (Cicordinol)

Zuclopentiksol (Cicordinol) v. 1.5, 06.02.2020

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning.

 Analysevolum

 1,0 ml

Prøveforberedelse

 Ved bruk av depotinjeksjoner anbefales blodprøvetaking umiddelbart før neste injeksjon

 Prøvebehandling

 Prøven sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se Zuklopentiksol i analyseregisteret på Haukeland

 Analysested

 Haukeland Universitetssjukehus

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Se rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier