5-HIAA (5-Hydroxindoleddiksyre) (791) v. 2.0, 28.09.2020

Prøvemateriale

Serum (eventuelt døgnurin)

Serumglass uten tilsetning, (BD-rør, ref 367614, glass-rør som også brukes til aluminium ) /event sterilinglass til urin

Analysevolum

5 ml urin hentes ut av urin som er samlet i 1 døgn og deretter blandet.

Pasientforberedelse

En rekke matvarer inneholder serotonin som blir omdannet til 5-HIAA i kroppen. Pasienten bør ikke spise disse de siste 24 timene før prøvetaking. Eksempel på matvarer med høy serotonin er: banan, plomme, ananas, kiwi, aubergine, nøtter, grønnmyggelost og rødvin.

Det kan ikke samles urin under menstrausjon

Prøvebehandling

Prøven må koagulere i minimum en time og sentrifugeres innen to timer etter prøvetaking. Serum overføres til transportrør straks etter sentrifugering. Oppbevares kjølig/frosset i påvente av sending. Sendes på kjøleelement eller frosset

Eventuelt samle urin i 1 døgn. Må oppbevare urinen kaldt mens det samles. Oppgi diurese

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Kommentar

Kost- og medikament restriksjoner. 

Se analyseoversikten Haukeland: info urin, samt  info blodprøve

Viktig informasjon: Det er god sammenheng mellom konsentrasjon av 5-HIAA i døgnurin og 5-HIAA i serum, men siden det kan være individuelle forskjeller anbefaler vi at 5-HIAA analyseres samtidig i urin og serum dersom pasienten har kjent sykdom. Dette er mulig fram til vi avvikler urin-5HIAA, 31.12.2020. Pasienter med nyresvikt kan få falskt forhøya verdier av 5-HIAA i serum, og vi anbefaler å benytte analyse av 5-HIAA i urin for disse, f.eks ved å sende prøver til et annet universitetssjukehus. F.eks se laboratorieboka ved OUS

Indikasjon

Utredning og oppfølging av serotoninproduserende nevroendokrin tumor samt carcinoid tumor/metastase.

Tumormarkøren 5-HIAA (S-5-hydroksyindoleddiksyre) er et nedbrytningsprodukt av serotonin og måles for oppfølging og diagnostisering av svulster som produserar serotonin, hovedsakelig nevroendokrin tumor (NET) i tynntarm hos voksne. Måling av 5-HIAA i serum er et alternativ til dagens analyse av 5-HIAA i døgnurin. Hos pasientar med nyresvikt bør en fremdeles måle 5-HIAA i urin.   

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier