5-HIAA (5-Hydroxindoleddiksyre) i blod/urin v. 2.1, 13.10.2022

Prøvemateriale

Serum og/eller morgenurin

Blodprøve: Spesialrør av glass (ikke plast) uten tilsetning (rød kork, samme som til aluminium)

Urinprøve: Sterilinglass

Analysevolum

0,5 ml serum

5,0 ml urin

Pasientforberedelse 

En rekke matvarer inneholder serotonin som blir omdannet til 5-HIAA i kroppen. 

Pasienten bør ikke spise disse de siste 24 timene før prøvetaking. Eksempel på matvarer med høy serotonin er: banan, plomme, ananas, kiwi, aubergine, nøtter, grønnmyggelost og rødvin.

Prøvebehandling

Blod: Prøven må koagulere i minimum en time og sentrifugeres innen to timer etter prøvetaking. Serum overføres til transportrør straks etter sentrifugering. Oppbevares kjølig/frosset i påvente av sending. Sendes på kjøleelement eller frosset

Urin: Spoturin 5ml, helst morgenurin (nattsamling). Urinen anbefales surgjort med mol/L HCl til pH = 4 (dråpevis, bruk pH-papir, bør ikke bli for sur) før nedfrysing og forsendelse. Kliniske opplysninger og opplysninger om diett og medikamenter må oppgis på rekvisisjonen.

Holdbarhet

Avpipettert serum holdbart 1 døgn i romtemperatur, 7 døgn i kjøleskap.

Urin fryses etter surgjøring og sendes frosset.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Viktig informasjon: Det er god sammenheng mellom konsentrasjon av 5-HIAA i døgnurin og 5-HIAA i serum, men siden det kan være individuelle forskjeller anbefaler vi at 5-HIAA analyseres samtidig i urin og serum dersom pasienten har kjent sykdom. Pasienter med nyresvikt kan få falskt forhøyede verdier av 5-HIAA i serum, og vi anbefaler å benytte analyse av 5-HIAA i urin for disse, f.eks ved å sende prøver til et annet universitetssjukehus. Se brukerhåndboken til OUS

Indikasjon

Utredning og oppfølging av serotoninproduserende nevroendokrin tumor samt carcinoid tumor/metastase.

Tumormarkøren 5-HIAA (S-5-hydroksyindoleddiksyre) er et nedbrytningsprodukt av serotonin og måles for oppfølging og diagnostisering av svulster som produserar serotonin, hovedsakelig nevroendokrin tumor (NET) i tynntarm hos voksne. Måling av 5-HIAA i serum er et alternativ til dagens analyse av 5-HIAA i døgnurin. Hos pasienter med nyresvikt bør en fremdeles måle 5-HIAA i urin.  

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

PB 4950 Nydalen

NO-0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Haukeland

Rekvisisjon til Rikshospitalet

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier