Mianserin (Tolvon)

Mianserin (Tolvon) v. 1.5, 28.03.2022

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1,0 ml

Indikasjon

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse og terapisvikt, vurdering av bivirkninger, vurdering av interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, medisinsk-juridiske vurderinger og intoksikasjonsutredning.

Prøvebehandling

Serumglass må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Kommentar

Se Analyseoversikten

Analysested

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier