Ferritin (096)

Ferritin (096) v. 1.14, 09.03.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (abs. Minimum 125 ul)

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av jernmangel. Kontroll av hemokromatose. Ved diagnostikk av hemokromatose er s-transferrinmetning (se analysen metningsgrad) mer spesifikk.

Utføres

Mandag - fredag

Referanseområde

Kvinner:

19 – < 53 år: 9 – 178 ug/L

> = 53 år: 23 – 340 ug/L

Barn:(verdier hentet fra Caliper)
0 - < 15 dager: 100 - 717 ug/L
15 dager - < 6 mnd: 14 - 647 ug/L
6 mnd - < 1 år: 8 - 182 ug/L
1 - < 5 år: 5 - 100 ug/L
5 - < 14 år: 14 - 79 ug/L

Barn jenter:(nedre grense er hentet fra Caliper)
14 - 19 år: 5 - 99 ug/L

Barn gutter:(verdier hentet fra Caliper)
14 - < 16 år: 13 - 83 ug/L
16 - <19 år: 11 - 172 ug/L

Menn:
> = 19 år: 30 – 470 ug/L

Analytisk variasjon (CV)

10 % i nivå 10 ug/L
7 % i nivå 70 - 700 µg/L

Svarvurdering

Høye verdier:
Kroniske sykdommer med høy s-Ferritin: hemokromatose, transfusjonshemosiderose, enkelte kreftsykdommer- leukemi og lymfom, myelodysplasi, sideroblastanemi, hemophagocytic lymphohistiocytosis og hemolyse.
Andre årsaker kan være kronisk aktiv hepatitt, kronisk nyresvikt, inflammatoriske tilstander som SLE, adult Still's sykdom og juvenil idiopatisk arteritt samt ved HIV-infeksjon.
Den sjeldne arvelige tilstanden hyperferritinemia-cataract syndrom gir kontinuerlig forhøyet s-Ferritin og grå stær. Akutte sykdommer med høy s-Ferritin: celleskade som ved alkoholhepatitt, multiorgan svikt og infeksjoner.

Lave verdier:
Jernmangel. Normale verdier utelukker ikke jernmangel da Ferritin er et akutt fase protein som øker ved aktive prosesser.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)
Uptodate.com
Egne forsøk

 

Referanseområdet er i utgangspunktet utarbeidet ved analyse av Nobida prøver fra NORIP prosjektet.
F:\Medisinsk biokjemi\Seksjon 2\Analyser\S-FERRITIN\Diverse\130102 Ferritin referanseområde
Referanseområdet ble endret etter en gjennomgang av mengdedata f.o.m. 26.05.2019 (= data fra Abbott Alinity I maskiner)
F:\Medisinsk biokjemi\Seksjon 2\Analyser\S-FERRITIN\Diverse\220216 Ferritin referanseområde kvinner

 F:\Medisinsk biokjemi\Seksjon 2\Analyser\S-FERRITIN\Diverse\220224 Ferritin referanseområde menn

Referanseområdet til barn er hentet fra Caliper (som er en kanadisk referansedatabase)

Kommentar

Måleområde: 2 – 33 500 ug/L
Svar utgis uten desimaler
Ved mistanke om hemokromatose kan det rekvireres gentest HFE - genotyping HFE C282Y/H63D/S65C.
NPU kode:19763
Refusjonskategori: MB4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert