v. 1.3 Metionin (fastende aminosyrer)

Prøvemateriale

Heparinplasma

Heparinglass

Analysevolum

2,0 ml plasma (min 1,0 ml)

Prøvebehandling

Sentrifugeres, avpipetteres og fryses innen 30 min.

Forsendelse

Sendes frosset.

Indikasjon

Mistanke om ernæringstilstander og defekter i omsetning av aminosyrer. Slik mistanke kan komme fra typiske symptombilder».

Kommentar

Pasienten må være fastende. Samme flg.-skriv som til metabolsk screening fylles ut, husk kliniske opplysninger og at metionin ønskes analysert.

Se mer informasjon under aminosyrer i analyseoversikt ved OUS

Satelittlaboratorier til Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Metbolittanalyser

Analysested

Seksjon for medfødte sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon