Metionin (fastende aminosyrer) v. 1.4, 17.02.2021

Prøvemateriale

Heparinplasma

Heparinglass

Analysevolum

2,0 ml plasma (min 1,0 ml)

Prøvebehandling

Sentrifugeres, avpipetteres og fryses innen 30 min.

Forsendelse

Sendes frosset.

Indikasjon

Mistanke om ernæringstilstander og defekter i omsetning av aminosyrer.

Kommentar

Pasienten må være fastende. Samme flg.-skriv som til metabolsk screening fylles ut, husk kliniske opplysninger og at metionin ønskes analysert.

Se mer informasjon under aminosyrer i analyseoversikt ved OUS

Satelittlaboratorier til Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Metbolittanalyser

Analysested

Seksjon for medfødte sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon