Genitalprøver - kvinner

Genitalprøver - kvinner v. 2.3, 05.04.2022

Undersøkelse/

klinikk

Indikasjon

Prøvetakings-utstyr

Prøvemateriale/ prøve fra

Kommentar

Klamydia

Gonoré

Mycoplasma genitalium

 

 Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae rRNA (NAT)

 

Mycoplasma genitalium rRNA (NAT)

 

Mistanke om infeksjon

1) Hologic Aptima Multitestrør

 Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking

 

2) Hologic Aptima Urine Collection Kit

 Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

3) Hologic Aptima Unisex Swab

Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

1) Vagina, hals, anus

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2)Førstestråleurin

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Endocervix

 

rRNA-påvisning med nukleinsyre amplifikasjonstest (NAT)

 

Ved mistanke om genital infeksjon hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix eller vagina fremfor urinprøve (urinprøve har lavere sensitivitet).

 

Førstestråleurin tas på steril beholder uten tilsetning. Urinprøver må overføres til Aptima-rør innen 24 timer. Deretter holdbar 30 dager 2-30°C.

 

 

Gonokokk-dyrkning

Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A)

 

Mistanke om gonoré

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

Cervix, urethra (evt rectum, andre)

Dyrkningsprøven oppbevares i romtemperatur og må nå laboratoriet innen 24 timer etter prøvetaking.

Ta i tillegg prøve til PCR-undersøkelse

Herpes- infeksjon

Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

Mistanke/usikker klinisk diagnose

Ønske om typebestemmelse (herpes simplex-virus 1 eller 2)

UTM til sår/ vesikler

Steril universal-konteiner til fostervann

Vesikkel/sår

 

 

Fostervann

DNA-påvisning med PCR-undersøkelse

 

 

 

 

 

Soppdyrkning

Komplisert soppvaginitt:

- Residiverende episoder/terapisvikt

- Alvorlige symptomer eller funn

- Mistenkt eller påvist Candida non-albicans infeksjon

- Mistenkt eller påvist Candida-infeksjon hos spesielle pasienter (diabetes mellitus, alvorlig syk, immunsupprimert, graviditet)

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

Cervix/ vagina

Ukomplisert infeksjon: Diagnose v/klinisk undersøkelse og mikroskopi på legekontoret (KOH-preparat).

Prøve kan sendes til dyrkning ved usikkert mikroskopifunn.

Bakteriologisk dyrkning

Genitalprøve, bakteriologisk dyrkning (A)

 

- Fluor vaginalis i prebubertet

- Infeksjon etter operative inngrep (abort, fødsel, spiralinnsetting)

- Prematur vannavgang/ prematur fødsel/ feber/infeksjon ved fødsel

- Utredning av sår og erosjoner i underlivet - Residiverende vulvovaginitt

- Uttalte symptomer/ slimhinneforandringer

- Mistanke om toksisk sjokksyndrom

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

 

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab) eller flytende materiale på steril universal-konteiner til fostervann og puss, f. eks fra uterinhule, tube eller fossa Douglasi

Vulva, vagina, cervix,

 

uterinhule, abscessaspirat, pipelleprøver, biopsier, tube eller fossa Douglasi

 

Fostervann

 

Fremmedlegeme (IUD)*

Generell bakteriologisk undersøkelse er vanligvis ikke indisert ved fluor vaginalis hos fertile og postmeno-pausale kvinner.

 

 

Ved bekkeninfeksjon/PID/salpingitt tilstrebes prøve fra infeksjonfokus

 

Gruppe B- streptokokker i graviditet

  Gruppe B streptokokk (GBS) screening (A)

-Tidligere GBS hos foster/ nyfødt barn

- GBS- bakteriuri i aktuelt svangerskap

-Prematur vannavgang

-Prematur fødsel

-Feber/ infeksjon v/fødsel

Pusspinne i flytende Amies medium (eSwab)

 

Vagina og rectum

(en pensel til hver lokalisasjon)

 

Prøve tas i uke 35 - 37

Generell screening for GBS hos gravide er ikke anbefalt i Norge

 

Bakteriell vaginose

Dyrkning ikke indisert

Klinisk diagnose på legekontoret

 

Dyrkning av Gardnerella vaginalis har ingen diagnostisk verdi fordi bakterien ofte påvises hos kvinner uten BV.

Fluor: tynn, homogen, illeluktende 

Amsels kriterier: Vaginal pH > 4,5

samt 2 av følgende 3 positive funn:

  • Typisk utflod
  • Positiv snifftest (fiskelukt når utfloden tilsettes 10-20 % KOH)
  • Mikroskopi: ”Clue celler” (epitelceller dekket med bakterier)

 

*Mistanke om infeksjon etter spiralinnsetting: Dersom spiralen sendes inn for dyrkning, vil denne dyrkes i 2 dager med tanke på agens som gir akutte infeksjoner.

Infeksjon ved spiralbruk forekommer sjelden. Dyrkning av cervixsekret med tanke på Actinomyces spp. er ikke indisert da en del kvinner er kolonisert med denne mikroben. Ved mistanke om Actinomyces-infeksjon hos langtidsspiralbrukere må det tas aspirat eller biopsi fra infeksjonsfokus. Prøven dyrkes i 7 dager.

 

 

Referanser:

- Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner. Strategimøte 4. og 5. november 2010. Folkehelseinstituttet. 

- Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

- Norsk elektronisk legehåndbok – NEL