Amitriptylin (Sarotex)

Amitriptylin (Sarotex) v. 1.6, 25.03.2020

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Serumglass uten tilsetning, gelglass kan ikke benyttes

 Analysevolum

 1,5 ml

 Prøvetaking

 Ved terapikontroll: prøven tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt  (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

  Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Indikasjon

 Trisyklisk antidepressiva.

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av   doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 Kommentar

 Utføres 3 ganger per uke

Se analyseregister

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier