Amitriptylin (Sarotex) v. 1.7

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Serumglass uten tilsetning, gelglass kan ikke benyttes

 Analysevolum

 1,5 ml

 Prøvetaking

 Ved terapikontroll: prøven tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon) og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider   etter oppstart eller doseendring).

  Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Indikasjon

 Trisyklisk antidepressiva.

 Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved   mistanke om forgiftning.

 Kommentar

 Utføres 3 ganger per uke

 Se Analyseroversikten til HUS

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus

 Medisinsk Biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier