VEGF (vaskulær endotelial vekstfaktor) v. 1.1, 21.04.2021

 

Prøvemateriale

Blod

Gelglass

Analysevolum

2-3 ml serum

Prøvebehandling

Sentrifugert gelglass sendes

Indikasjon

Oppfølging av pasienter med POEMS syndrom

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Nevro/revma-lab

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen