Transferrin (076)

Transferrin (076) v. 1.6, 17.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Utredning av anemi.  Mistanke om jernmangel eller hemokromatose.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

1,9 - 3,3 g/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU: 26470

Refusjonstakst MB: 6

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi