Kardiolipin IgG/IgM

Kardiolipin IgG/IgM v. 2.3, 15.03.2022

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)

Indikasjon

Kan brukes som en hjelp til å bedømme risikoen for trombose hos individer med systemisk lupus erythematosus (SLE) eller lupuslignende forstyrrelser.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

Kardiolipin IgG: < 10 GPL-U/mL

 

Kardiolipin IgM: < 10 MPL-U/mL

Svarvurdering

Positiv Kardiolipin IgG/IgM kan være assosiert med immunologisk betinget trombosetendens og/eller gjentatte spontanaborter (Antifosfolipidsyndrom).

Kommentar

Kardiolipin IgG/IgM utføres alltid sammen med Beta2-glykoprotein I IgG/IgM.

 

Ved positiv Beta2-glykoprotein I IgM / Kardiolipin IgM, utføres også Revmatoid faktor IgM, fordi tilstedeværelse av revmatoid faktor IgM kan gi interferens ved kvantitering av Beta2-glykoprotein I IgM / Kardiolipin IgM.

 

Kardiolipin antistoff kan skyldes andre forhold (inflamasjon, infeksjon, malignitet) og kan være forbigående.

 

Ved kliniske manifestasjoner bør supplerende undersøkelser som Lupus antikoagulant utføres. Analysen utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi, SUS.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- immunologi

Tlf.: 51 51 88 60