Androstendion

Androstendion v. 1.4, 19.05.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Prøvetaking

Tas om morgenen.

Hos kvinner bør prøven helst tas innen 1 uke etter menstruasjon.

Sentrifuger prøven innen 2 timer etter prøvetaking.

Analysevolum

0,5 ml (0,25 ml for barn). Ved bestilling av testosteron, 11-deoksykortisol, 17alfa-OH-progesteron, progesteron eller kortisol kan samme prøve benyttes.

Holdbarhet

7 døgn på gelglass i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om overproduksjon av androgene hormon hos kvinner med hirutisme, amenoré eller infertilitet. Utredning av tilstander med økt produksjon av østrogen hos postmenopausale kvinner. Diagnostikk og terapikontroll ved kongenital adrenal hyperplasi (CAH).

Utredning og diagnostikk av pubertas præcox eller tarda.

se analyseregister

Kommentar

Viktig å opplyse om alder, utvikling, klimakterium og graviditet.

Androstendion viser døgnvariasjon og nivået faller i løpet av dagen. Nivået varierer og med menstruasjonssyklus med høyeste verdier midtsyklisk.

Feilkilder

Bilirubin, hemolyse og lipemi kan forstyrre analysen.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier