Androstendion

Androstendion v. 1.5, 28.11.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Prøvetaking

Prøven skal tas om morgenen.

Hos kvinner bør prøven helst tas innen 1 uke etter menstruasjon.

Analysevolum

0,5 ml (0,25 ml for barn). Ved samtidig bestilling av 11-deoksykortisol, 17alfa-OH-progesteron, progesteron eller kortisol trenger en kun å ta ett glass.

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass holdbart 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om overproduksjon av androgene hormon hos kvinner med hirutisme, amenoré eller infertilitet. Utredning av tilstander med økt produksjon av østrogen hos postmenopausale kvinner. Diagnostikk og terapikontroll ved kongenital adrenal hyperplasi (CAH).

Utredning og diagnostikk av pubertas præcox eller tarda.

Se Analyseoversikten til HUS

Kommentar

Det er viktig å opplyse om alder, utvikling, klimakterium og graviditet.

Androstendion viser døgnvariasjon og nivået faller i løpet av dagen. Nivået varierer og med menstruasjonssyklus med høyeste verdier midtsyklisk.

Feilkilder

Bilirubin, hemolyse og lipemi kan forstyrre analysen

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier