Legionella-antigen (A)

Legionella-antigen (A) v. 1.7, 12.05.2021

 

Indikasjon

Alvorlig pneumoni (dekompensert/intensivkrevende) hos pasient innlagt på sykehus. Særlig aktuelt ved reiseanamnese eller eksposisjonsanamnese.

Prøvemateriale

Urin

Steril universalkonteiner

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

< 24 timer ved romtemperatur

<14 dager i kjøleskap (2-8 grader)

>14 dager frys -20 grader

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer

Metode

Antigenpåvisning av Legionella pneumophila ved hjelp av immunfluorescens. Testen er validert fra produsent for påvisning av serogruppe 1, men i følge produsent er det kjent at serogruppene 3, 4 og 6 kryssreagerer i testen og gir positivt resultat. 

Utføres

Alle dager

Svartid

I avdelingens åpningstider er svartid 2 timer (fra prøven ankommer laboratoriet til svar foreligger).

Ved behov for raskt svar, må prøven leveres direkte til avdelingen.

Positiv prøve meddeles rekvirent umiddelbart telefonisk og elektronisk

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Forbeholdt pasienter innlagt på sykehus med alvorlig pneumoni.

Testen påvirkes ikke av igangsatt antibiotikabehandling.

Kan utføres på urin tilsatt borsyre.

Detekterer ikke infeksjon med andre L. pneumophila serogrupper enn serogruppe 1, 3, 4 og 6. Testen detekterer ikke andre Legionella species enn L. pneumophila.

Negativ test utelukker ikke infeksjon.

Positiv test vanligvis fra 3 dager etter symptomdebut.

Pasienter kan ha persisterende positiv test i inntil 1 år etter infeksjon.

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert