Pyruvatkinase i erythrocytter

Pyruvatkinase i erythrocytter v. 1.1, 05.02.2020

 

Prøvemateriale

Heparinblod

 

Heparinglass

Analysevolum

3 ml x 3

Prøvetaking

Det må tas prøve av 2 friske personer som sendes med prøven og som behandles på samme måte som pasientprøven.

Prøvebehandling

Glass skal settes på isvann til sending.

Forsendelse

Prøven pakkes kaldt sammen med kjøleelement og må sendes med JetPak for å komme fram før is tiner. MÅ IKKE FRYSES! Kan derfor ikke sendes på tørris!

Holdbarhet

Holdbarhet på prøvematerialet ved ulik omgivelsestemperatur

Indikasjon

Mistanke om kronisk hemolytisk anemi forårsaket av pyruvat kinase mangel i erytrocytter

Kommentar

Se mer informasjon i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Sendested

Klinikk for diagnostikk og intervensjon,

Avdeling for medisinsk biokjemi – Rikshospitalet,

Analyseenhet metabolske sykdommer,

0424 Oslo

Leveringsadresse: Preanalytisk seksjon, inngang B2 - 2. etg, tlf 23071048

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

 

Søkeord

Pyruvatkinase pyruvat-kinase pyruvat kinase