Pyruvatkinase i erytrocytter v. 1.2

 Prøvemateriale

 EDTA-fullblod eller avkjølt EDTA-rør uten gel

 Pasientforberedelse 

 Prøven bør ikke tas etter blodtransfusjon da dette kan gi falskt for høy verdi.

 Analysevolum

 5,0 ml

 Prøvebehandling

Prøven må settes på isvann umiddelbart etter prøvetaking 

 Bland prøven godt

 Prøven kan kun tas mandag-torsdag på dagtid

Prøven må tas på SUS og prøvetakingstidspunkt må avtales på forhånd med fagbioingeniør for prøvefordeling på Avdeling for medisinsk biokjemi, tlf: 918 76 338 

 Prøven må forbehandles snarest mulig og må derfor leveres laboratoriet umiddelbart

 Holdbarhet

 Prøven må sentrifugeres og vaskes for plasma og buffycoat på Avdeling for medisinsk biokjemi og deretter fryses umiddelbart

 Etter forbehandling fryses prøven og er da godt holdbar i -70°C

 Forbehandling

 Forbehandling av Pyruvatkinase i erytrocytter: Forbehandling, Pyruvatkinase i erytrocytter (Ikke tilgjengelig)

 Forsendelse

 Sendes på tørris med "Bedriftspakke ekspress over natt"

 Husk å sende med hematologiplottet 

 Indikasjon

 Kronisk non-immun, non-sfærocytisk hemolytisk anemi. Alvorlig/uforklarlig neonatal ikterus

 Kommentar

 Analyseres en gang i uken, eller etter avtale med MBK Ullevål

 Prøvetaking må avtales på forhånd grunnet omstendelig prøvebehandling

 Se også OUS brukerhåndbok

 Analysested

 Oslo Universitetssykehus HF

 Ullevål sykehus

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Postboks 4956 Nydalen

 0424 Oslo

 

 Tlf. 22 11 94 82 - Enhet for spesialanalyser, OUS.

Rekvisisjon

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier