Alprazolam (Xanor)

Alprazolam (Xanor) v. 1.6, 02.05.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Utføres 1 gang per uke.

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier