Amisulprid (Solian) v. 1.7

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivvirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier