Amylase, total (064)

Amylase, total (064) v. 1.9, 07.01.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om pankreassykdom, spesielt akutt pankreatitt.

(Men s-pancreasamylase er en mer spesifikk analyse)

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

25 - 120 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:   Pankreaslidelser, spyttkjertellidelser, abdominale inflammasjoner.

Referanse Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Analysekode NPU 19652

Refusjonstakst MB1

Akkrediteringsstatus Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi