Toxoplasma gondii antistoff (A) v. 1.7, 27.11.2022

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon, glandelsvulst, avklaring av bærerstatus

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CMIA ( Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse).    Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff.

Utføres

Mandag - lørdag

Svartid

0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger angis, inkludert opplysninger om evt. graviditet.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert