Toxoplasma gondii antistoff (A) v. 1.6, 01.01.2021

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon, glandelsvulst, avklaring av bærerstatus

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CMIA ( Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse).    Påvisning av IgG- og/eller IgM-antistoff.

Utføres

Mandag - lørdag

Svartid

0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger angis, inkludert opplysninger om evt. graviditet.

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert