Antiplasmin

Antiplasmin v. 1.4, 12.10.2022

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Citrat-glass

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres i romtemperatur i 15 min ved 2500g. Plasma skilles av innen 1 time.  

Avpipetter platefritt plasma over i plastglass

Holdbarhet

Må fryses innen 24 timer

Sending

Sendes frosset på tørris

Kommentar

Analyseres sjeldent, utføres ca 2 ganger i året, da på en familie med kjent plasminogenmangel.

Analysering må være avtalt med analysested før prøvetaking. Tlf: 23 07 29 69 / 67

Kliniske opplysninger må oppgis.

Dersom analyse skal brukes til utredning  pga økt trombosetendens, trengs 3 x 3 mL rør.

Avpipetter plasma til 3 separate rør.

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier