Krom

Krom v. 1.0, 21.08.2020

 

Prøvemateriale

Serum 

Glass til spormetaller, mørk blå kork med rød stripe på etiketten

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Grunnstoff-analyser gjøres kun etter avtale. Ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon, på telefon 72829100 

Prøvetaking

Vær obs på kontamineringsfare

Prøvebehandling

Se under kommentar, serum avpipetteres til nunc-rør

Forsendelse

Sendes på vanlig måte

Kommentar

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr.

Se link i analyseregister til St.Olav

Se også link til grunnstoffanalyser https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/grunnstoffanalyser

Rekvisisjonsskjema

Se link til rekvisisjon https://stolav.no/Laboratoriemedisin/Rekvisisjoner/Rekvisisjon%20AKF.pdf

Avdeling

St.Olav hospital, Avdeling for klinisk farmakologi

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim