Porfyrinfraksjoner i feces

Porfyrinfraksjoner i feces v. 1.4, 12.09.2022

Prøvemateriale

Feces: 20 ml prøverør

Prøveforberedelse

Pasienten bør unngå stort inntak av blod- og kjøttrik kost 4 dager før prøvetaking.

Analysevolum

20 g

Prøvebehandling

Prøven må lysbeskyttes

Holdbarhet

3 døgn, sending over helg bør unngås

Forsendelse

Se Analyseoversikten til HUS

Se også Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Indikasjon

Blir rekvirert og utført av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger

Kommentar

Se Porfyri utredning

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Seksjon for porfyrisykdommer

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier