Porfyrinfraksjoner i feces

Porfyrinfraksjoner i feces v. 1.3, 10.04.2019

Prøvemateriale

Feces: 20 ml prøverør

Prøveforberedelse

Pasienten bør unngå stort inntak av blod- og kjøttrik kost 4 dager før prøvetaking.

Analysevolum

20 g

Prøvebehandling

Prøven må lys beskyttes

Holdbarhet 3 døgn, sending over helg bør unngås

Forsendelse

(Bruk eget følgeskriv)

Se Analyseoversikten

Se Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Indikasjon Blir rekvirert og utført av laboratoriet som ledd i "Porfyriutredning" basert på oppgitte kliniske opplysninger. Det er viktig med gode kliniske opplysninger.

Kommentar

Proto- Kopro- Penta- Hexa- Hepta- Uro-profyrin 

Se Porfyri utredning

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Seksjon for porfyrisykdommer

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier