Non-HDL kolesterol (071)

Non-HDL kolesterol (071) v. 1.3, 20.12.2021

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gel/glas uten tilsetning

Analysevolum

1 mL

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbar 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Non-HDL kolesterol er en beregning ut fra Kolesterol og HDL i prøven.

Non-HDL= Kolesterol-HDL

Indikasjon

Risikovurdering for aterosklerotisk hjerte-karsykdom. Utredning av hyperkolesterolemi og hypertriglyseridemi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

23-49 år: 2,1-5,9 mmol/L (120 friske Nobida prøver)

 >50år:   2,6-6,7 mmol/L (120 friske Nobida prøver)

 

Non-HDL stiger med alderen, og kvinner har litt lavere verdier enn menn.

 

 

 

Analytisk variasjon (CV)

S-Kolesterol <2%

S-HDL <3%

Svarvurdering

Det er ikke laget en anbefalt aksjonsgrense for non-HDL kolesterol men sekundær profylaktisk er målet å ligge under 3,4 mmol/L for de med moderat risiko og under 2,6 mmol/Lfor de med høy risiko for kardiovaskulær hendelse.

 

Link til artikler:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32562186/

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915019314595?via%3Dihub


Referanser

Current Cardiology Reports (2020) 22: 67. Michel R. Langlois and Allan D. Sniderman. Non-HDL Cholesterol or apoB: Which to Prefer as a Target for the Prevention of Atherosclerotic CardiovascularDisease?

 

Kommentar

Krever samtidig rekvirering av s-kolesterol og S-HDL.

 

Analysekode: NPU 29055

Refusjonstakst: MB 2

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi