Rufinamid

Rufinamid v. 1.1, 21.12.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 mL når det er bestilt en analyse, 1 mL når det bestilles flere legemiddelanalyser.

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn, fortrinnsvis i kjøleskap

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utanfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se eventuelt i analyseregisteret til Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen