Rufinamid

Rufinamid v. 1.0, 22.01.2020

 

Prøvemateriale

Serum

 Serumglass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 mL når det er bestilt en analyse, 1 mL når det bestilles flere legemiddelanalyser.

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn avpipettert, fortrinnsvis i kjøleskap

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utanfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se eventuelt i analyseregisteret til Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Sendested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen