Prokalsitonin

Prokalsitonin v. 1.4, 19.01.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

5 døgn i kjøleskap

Kommentar

Mistanke om sepsis eller annen alvorlig bakteriell infeksjon.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon