Prokalsitonin v. 1.5

Prøvemateriale

Serum

Serumrør med gel

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Serum må avpipetteres og fryses

Sendes på tørris

Kommentar

Mistanke om sepsis eller annen alvorlig bakteriell infeksjon.

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier