MPO-ANCA IgG og PR3-ANCA IgG

MPO-ANCA IgG og PR3-ANCA IgG v. 2.4, 02.06.2022

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.          

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

FEIA (EliA-test).

Indikasjon

Ved mistanke om autoimmune vakulitter, immunopatier og glomerulonefritter.

Uføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

MPO-ANCA IgG < 3,5 IU/mL

PR3-ANCA IgG < 2,0 IU/mL

Svarvurdering

Sterkt positiv PR3-ANCA IgG/c-ANCA har høy sensitivitet for granulomatose med polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose).

 

Sterkt positiv MPO-ANCA IgG/p-ANCA kan tyde på mikroskopisk polyangitt. Forekommer også ved andre tilstander som bla. fokal nekrotiserende glomerulonefritt, Churg-Strauss syndrom og Goodpastures syndrom.

Kommentar

Utføres alltid ved bestilling av ANCA IgG . MPO-ANCA IgG tilsvarer p-ANCA og PR3-ANCA IgG tilsvarer c-ANCA.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60