Francisella tularensis (Tularemi) antistoff v. 2.2, 20.01.2020

Indikasjon

Se lenke for indikasjon

Lenke: Francicella Tularensis St.Olav

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Francicella Tularensis St.Olav

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

St. Olavs hospital

Brukerhåndbok: https://stolav.no

Rekvisisjon: Rekvisisjon St.Olav

Kommentar

St. Olavs Hospital har nasjonal referansefunksjon for Francicella Tularensis

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Tularemi (Harepest) - Veileder for helsepersonell FHI